The Forth Editorial Board of Chinese Journal of General Practice

  • Share:
Visited: 

Advisers:

JIANG Zheng-hua

SANG Guo-wei

LIU De-pei (Academician)

LU Dao-pei (Academician)

CHEN Jun-shi (Academician)


Honorary Editor-in-Chief:

CAO Ke-jiang


Editor-in-Chief:

WANG Fu-sheng (Academician)


Associate Editors-in-Chief:

BAO Yong

YAN Ji

YU Xiao-song

WANG Hong-ju

CHI Chun-hua

QIAN Ji-xian

CHEN Kai-di


Chief of Magazine House: 

CHEN Kai-di


Director of Editorial Board:

CHEN Kai-di


Members of Board:

International Board Members:

YANG Hui (Australia) Monash University

WEI Wan-li (American) Xi'an Medical University

JU Li-ya (France) PreciMed European Institute of Precision Medicine, Saint Louis Hospital

Armand Jean-Pierre (France) PreciMed European Institute of Precision Medicine

Charron Dominique (France)Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Saint Louis Hospital

LIN Yong-jian (American) Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, USA

Andrew Gordon Perrett (UK) Royal Colleges of General Practitioners (UK), United Family Hospital


DING Shao-cheng (The Second People's Hospital of Lu'an City, China)

DING Gang-qiang (Henan Provincial People's Hospital, China)

YU Xiao-song (The First Hospital of China Medical University, China)

WEI Bing (The Second Hospital of Anhui Medical University, China)

MA Li (Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, China)

MA Li-ping (Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, China)

MA Shu-dong (Nanfang Hospital,Southern Medical University, China)

MA Yan-chun (Heilongjiang University of Chinese Medicine, China)

WANG Tong (The Second Hospital of Anhui Medical University, China)

WANG Ju (Inner Mongolia People's Hospital, China)

WANG Min (Qilu Hospital of Shandong University, China)

WANG Zhong-kai (Maanshan Shiqiye Hospital, China)

WANG Yu-cai (Tangdu Hospital, AirForce Medical University, China)

WANG Chun-hua (School of Public Health, Bengbu Medical College, China)

WANG Hong-ju (The First Affiliated Hospital of Bengbu Medical College, China)

WANG Liu-yi (Henan Provincial People's Hospital, China)

WANG Jia-ji (Guangdong Primary Health Association, China)

WANG Pei-an (Xuzhou Central Hospital, China)

WANG Fu-sheng (The Fifth Medical Center of PLA General Hospital, China)

WEI Wei (Guangxi Medical University Affiliated Tumor Hospital, China)

NIU Chao-shi (The First Affiliated Hospital of USTC, China)

FANG Li-zheng (Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, China)

FANG Ning-yuan (Renji Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, China)

YIN De-lu (Capital Institute of Pediatrics, China)

DENG Hui-sheng (The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, China)

LONG You-ming (The Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, China)

LU Hong-zhou (Shanghai Public Health Clinical Center, China)

LU Zu-xun (Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, China)

YE Xian-wei (Guizhou Provincial People's Hospital, China)

TIAN Rui (Shanghai General Hospital, China)

TIAN Qing-feng (College of Public Health, Zhengzhou University, China)

RAN Xian-gui (No.2 People's Hospital of Fuyang City, China)

DAWA Ciren (Tibet Autonomous Region People's Hospital, China)

ZHU Yue-yong (The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University, China)

REN Yan-ping (The First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, China)

REN Jing-jing (The First Affiliated Hospital of Zhejiang University, China)

LIU Yong-ming (The First Hospital of Lanzhou University, China)

LIU Rong-fu (Yangpu Hospital Affiliated to Tongji University, China)

LIU Xiao-hong (Jinan Military Region General Hospital, China)

LIU Jia-zhen (The First People's Hospital of Chuzhou, China)

LIU Man-ling (Xi'an Medical University, China)

TANG Ying (The First Clinical Medical College of Harbin Medical University, China)

XU Jian-wen (The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, China)

SUN Li-xia (The Second People's Hospital of Wuhu City, China)

SUN Liang-ye (People's Hospital of Lu'an City, China)

SUN Geng-yun (The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, China)

YAN Ji (The First Affiliated Hospital of USTC,China)

SU Ke-liang (The First Affiliated Hospital of USTC,China)

DU Qing-feng (Nanhai Hospital of Southern Medical University,China)

LI Wei (The First Affiliated Hospital of Bengbu Medical College,China)

LI Jian (Sichuan Provincial People's Hospital, China)

LI Song (Jilin Province People's Hospital, China)

LI Feng (Zhongshan Hospital Affiliated to Fudan University, China)

LI Yan (The First People's Hospital of Yunnan Province, China)

LI Shi-xue (School of Public Health,Shandong University, China)

LI Cheng-wan (The Third Affiliated Hospital of Nantong University, China)

LI Wei-ming (School of Public Health, Kunming Medical University, China)

LI Jian-zhong (The Second People's Hospital of Hefei, China)

LI Gui-ping (Nanfang Hospital,Southern Medical University, China)

LI Jun-ju (Hainan General Hospital, China)

LI Yue-jun (Tangdu Hospital, AirForce Medical University, China)

LI Ya-song (Zhejiang Provincial People's Hospital, China)

LI Yan-hua (The Second Affiliated Hospital of Zhejiang University of Traditional Chinese Medicine, China)

LI Deng-ju (Tongji Hospital,Tongji Medical College of HUST, China)

YANG Nai-long (The Affiliated Hospital of Qingdao University, China)

YANG Fa-man (Affiliated Hospital of Qinghai University, China)

YANG Xiao-hui (Dongfang Hospital,Beijing University of Chinese Medicine, China)

XIAO Wei-zhong (Peking University Third Hospital, China)

WU Shou-wei (School of Life Science, Bengbu Medical College, China)

YU Xiao-ping (Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine, China)

WANG Rong (Shanxi Provincial People's Hospital, China)

SONG Ke-yi (Bozhou People's Hospital of Anhui Province, China)

CHI Chun-hua (Peking University First Hospital, China)

ZHANG Li (Dongfang Hospital,Beijing University of Chinese Medicine, China)

ZHANG Hong (Jinan University, China)

ZHANG Tao (Peking Union Medical College Hospital, China)

ZHANG Feng (Shanghai General Hospital, China)

ZHANG Feng-xiang (Jiangsu Provincial People's Hospital, China)

ZHANG Qing-fu (The First Hospital of Hebei Medical University, China)

ZHANG Ke-dong (General Hospital of Ningxia Medical University, China)

ZHANG Pei-li (Affiliated Hospital of Qinghai University, China)

ZHANG Ying-qi (The First Hospital of Hebei Medical University, China)

ZHANG Jin-yu (Yanbian University Hospital, China)

CHEN Xing (Shanxi Provincial Cancer Hospital, China)

CHEN Ken (GDPU Undergraduate Nusing School, China)

CHEN Qiong (Xiangya Hospital of Central South University, China)

CHEN Kai-di (Association of Anhui General Practice, China)

CHEN Shou-qiang (The Second Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine, China)

CHEN Ming-wei (The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, China)

CHEN Jian-she (Henan Province Hospital of Chinese Medicine, China)

CHEN Xiao-qing (Jiangsu Women and Child Health Hospital, China)

SHAO Yu-hong (Peking University First Hospital, China)

MAO Jia-ding (Yijishan Hospital, Wannan Medical College, China)

LIN Jian (The Second Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, China)

JIN Yong-de (Yanbian University Hospital, China)

ZHOU Hua-dong (The Third Affiliated Hospital of Army Military Medical University, China)

ZHENG Jian-jun (The Second Hospital of Ningbo, China)

ZHAO De-chao (The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, China)

HU Jie (Jiangxi Provincial People's Hospital, China)

HU Chuan-lai (Fuyang Hospital of Anhui Medical University, China)

ZHONG Ping (Suzhou Municipal Hospital of Anhui Province, China)

ZHONG Guang-wei (Xiangya Hospital of Central South University, China)

ZHONG Jing-xiang (The First Affiliated Hospital of Jinan University, China)

DUAN Qi (Yijishan Hospital, Wannan Medical College, China)

JIANG Kui (Tianjin Medical University General Hospital, China)

JIANG Tian-jun (The Fifth Medical Center of PLA General Hospital, China)

JIANG Yan-fang (The First Hospital of Jilin University, China)

YAO Wen-zhu (Xi'an Medical University, China)

BAN Bo (Affiliated Hospital of Jining Medical University, China)

GU Shen-hong (The First Affiliated Hospital of Hainan Medical College, China)

CHAI Yan-fen (Tianjin Medical University General Hospital, China)

QIAN Ji-xian (Tangdu Hospital, AirForce Medical University, China)

XU Wei (Nanjing Drum Tower Hospital, China)

XU Zuo-jun (Peking Union Medical College Hospital, China)

XU Xiao-yan (Shuyang Union Hospital of Jiangsu Province, China)

XU Huan-bai (Shanghai General Hospital,China)

GUO Zheng-xin (Third People's Hospital of Bengbu, China)

XI Jian-jun (The Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical University, China)

HUANG Chen (Shanghai General Hospital, China)

HUANG Liang (The First Affiliated Hospital of Nanchang University, China)

CUI Li-ping (General Hospital of Ningxia Medical University, China)

ZHANG Xiu (Tongling Maternal and Child Health Hospital, China)

ZHANG Shi-ping (Ping An Hospital of Suzhou, China)

ZHANG Long-hui (People's Hospital of Huangshan City, China)

LIANG Jun (Xuzhou Central Hospital, China)

PENG Wei (Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine, China)

PENG Ying-chun (School of Medical Humanities, Capital Medical University, China)

DONG Chang-hu (The Second Affiliated Hospital of Shaanxi University of Traditional Chinese Medicine, China)

HAN Xu (Jiangsu Province Hospital of Chinese Medicine, China)

XIE Xiang (The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, China)

HAO Yan-rong (The People's Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, China)

BAO Yong (Shanghai Jiao Tong University National Institute Of Health Industry, China)

PAN Zhi-gang (Zhongshan Hospital Affiliated to Fudan University, China)

WEI Zhao-lian (The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, China)  • Share:
Visited: